Katrien Van Kerrebroeck

klinisch psychologe

Visie en aanpak

Er zijn 4 dimensies belangrijk in het bereiken van welzijn:

1. De fysieke dimensie
Hieronder vallen gezondheid, materie en alle tastbare zekerheden die we nastreven: geld, een dak boven je hoofd, een goeie job, een eigen wagen, een mooi uiterlijk… Hoe belangrijk zijn deze zaken voor je en waarom?

3. De psychische dimensie
Hier zijn je karaktertrekken aan de orde, je talenten en tekorten, je intellectuele vermogens en de opvattingen die je over jezelf hebt. Kortom, je ontwikkeling en groei. Bekijk je jezelf juist en aanvaard je je eigenheid?

2. De sociale dimensie
Hierin vind je de verschillende rollen die je vervult en de relaties die je daarmee aangaat met anderen. Denk maar aan moeder/vader, echtgenoot, vriend(in), collega… Kan je in al deze rollen jezelf zijn?

4. De spirituele dimensie
Niets zweverigs wordt hiermee bedoeld, wel een vorm van wijsheid die je doorheen jaren verwerft. De betekenis van je leven en het belang van jouw eigen waarden. Wat maakt leven voor jou zinvol?

We leven in een samenleving die gestoeld is op verwachtingen en prestaties. Op zich is daar niets mis mee: we hebben allemaal uitdagingen nodig om vooruit te gaan. Het gevaar schuilt vandaag echter wel in de mate waarin je aan de prestatievraag en de verwachtingen van anderen en systemen probeert te voldoen. Het antwoord op die vraag bepaalt voor een deel onze ervaring van geluk.

Het levensverhaal van mensen zelf is wat me stuurt in de therapie, die gebaseerd is op vertrouwen, authenticiteit en respect.

De ervaring leert dat mensen die psychisch vast komen te zitten, vaak focussen op één van deze dimensies en andere positieve kanten en inspiratiebronnen in hun leven verwaarlozen.
Los van de klassieke vakjes binnen de psychologische zorgverlening, kijk ik tijdens de ontmoeting met mensen in mijn praktijk naar wie voor me zit. En omdat iedereen uniek is, bestaat er ook niet één aanpak.

Doorheen eerlijke gesprekken zoeken we samen naar een manier om jouw levensverhaal helemaal te laten ontplooien. De veiligheid die je ervaart en het niet-oordelen stimuleren je om van je leven een kunstwerk te maken. Want leven is een kunst: positieve en negatieve elementen aanvaarden, andere factoren actief zelf aanpakken en zo tot een innerlijk evenwicht komen.