Katrien Van Kerrebroeck

klinisch psychologe

Intro

door Natasja Lefevre
© Natasja Lefevre

 

“Men moet de dingen de eigen stille,
ongestoorde ontwikkeling laten, die diep
van binnen komt en door niets gestuwd
of versneld kan worden. […]

Geduld moet men hebben tegenover het
onopgeloste van het hart en proberen de
vragen zelf lief te hebben
als afgesloten kamers en als boeken,
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.
Het gaat er om alles te leven. Wanneer men de
vragen leeft, leeft men misschien langzamerhand,
zonder het te merken, op een vreemde dag,
middenin het antwoord.”

Rainer Maria Rilke

Visie en aanpak

Er zijn 4 dimensies belangrijk in het bereiken van welzijn:

1. De fysieke dimensie
Hieronder vallen gezondheid, materie en alle tastbare zekerheden die we nastreven: geld, een dak boven je hoofd, een goeie job, een eigen wagen, een mooi uiterlijk… Hoe belangrijk zijn deze zaken voor je en waarom?

3. De psychische dimensie
Hier zijn je karaktertrekken aan de orde, je talenten en tekorten, je intellectuele vermogens en de opvattingen die je over jezelf hebt. Kortom, je ontwikkeling en groei. Bekijk je jezelf juist en aanvaard je je eigenheid?

2. De sociale dimensie
Hierin vind je de verschillende rollen die je vervult en de relaties die je daarmee aangaat met anderen. Denk maar aan moeder/vader, echtgenoot, vriend(in), collega… Kan je in al deze rollen jezelf zijn?

4. De spirituele dimensie
Niets zweverigs wordt hiermee bedoeld, wel een vorm van wijsheid die je doorheen jaren verwerft. De betekenis van je leven en het belang van jouw eigen waarden. Wat maakt leven voor jou zinvol?

We leven in een samenleving die gestoeld is op verwachtingen en prestaties. Op zich is daar niets mis mee: we hebben allemaal uitdagingen nodig om vooruit te gaan. Het gevaar schuilt vandaag echter wel in de mate waarin je aan de prestatievraag en de verwachtingen van anderen en systemen probeert te voldoen. Het antwoord op die vraag bepaalt voor een deel onze ervaring van geluk.

Het levensverhaal van mensen zelf is wat me stuurt in de therapie, die gebaseerd is op vertrouwen, authenticiteit en respect.

De ervaring leert dat mensen die psychisch vast komen te zitten, vaak focussen op één van deze dimensies en andere positieve kanten en inspiratiebronnen in hun leven verwaarlozen.
Los van de klassieke vakjes binnen de psychologische zorgverlening, kijk ik tijdens de ontmoeting met mensen in mijn praktijk naar wie voor me zit. En omdat iedereen uniek is, bestaat er ook niet één aanpak.

Doorheen eerlijke gesprekken zoeken we samen naar een manier om jouw levensverhaal helemaal te laten ontplooien. De veiligheid die je ervaart en het niet-oordelen stimuleren je om van je leven een kunstwerk te maken. Want leven is een kunst: positieve en negatieve elementen aanvaarden, andere factoren actief zelf aanpakken en zo tot een innerlijk evenwicht komen.

Wie

Ik ben Katrien Van Kerrebroeck, geboren in Gent (°1976), gehuwd en mama van drie jonge kinderen.

Na mijn studies klinische psychologie heb ik enkele jaren in de bedrijfswereld gewerkt. Als vrijwilliger was ik lange tijd werkzaam in een zelfhulpgroep voor personen met een eetstoornis. Tien jaar geleden startte ik mijn zelfstandige praktijk als klinisch psycholoog. Sinds 2005 is er een samenwerkingsverband met de diensten Gastro-intestinale heelkunde en Endocrinologie van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Opleidingen en bijscholingen

 • Licentiaat in de klinische psychologie
 • Trainer mindful eating
 • Opleiding ‘basisvaardigheden voor hulpverleners’
 • Opleiding ‘Coaching en counseling in existentieel welzijn’ (nog lopend)
 • Voortdurende bijscholing via literatuurstudie, intervisiegroepen
 • Bijzondere interesse voor levenskunstfilosofie en boeddhistische psychologie
 • Voortdurende bijscholing via studie- en vormingsdagen, literatuurstudie en intervisiegroepen

Professionele bezigheden

 • Zelfstandig klinisch psycholoog
  erkenningsnummer Psychologencommissie: 762110171
 • Zelfstandig medewerker voor het obesitas-zorgpad van het Universitair Ziekenhuis Gent, consultaties op maandag- en dinsdagvoormiddag (obesitas-zorgpad brochure), poli Heelkunde
 • Lid van de werkgroep obesitaspsychologen (Eetexpert)
 • Geven van lezingen en workshops

Hulpvragen

De doelgroep tot wie ik me wil richten zijn jongeren en volwassenen met één van volgende problematieken

 • Eet -en gewichtsproblemen
 • Psychologische screening bij vermageringschirurgie
 • Depressieve klachten
 • Burn-out
 • Psychosomatische klachten
 • Angstklachten
 • Zingevingsvragen en levensfaseproblemen

 • Rouwverwerking en verlieservaringen
 • Zingevingsvragen
 • Identiteitsproblemen
 • Onvermogen om het dagelijks leven vorm te geven
 • Existentiële thema’s: angst, eenzaamheid, vrijheid, verlies, dood

 

‘Jezelf zijn,
Hoe prachtig, hoe vermoeiend.
Jezelf zijn om het even wie.’

Uit: De infinitief, Leonard Nolens

Mindful eating

Heb je soms een onhoudbare drang naar voedsel?
Besloot je onlangs wat chips te eten maar was de zak leeg voor je het goed en wel besefte?
Eet je vaak veel en heb je daarna toch nog honger?

 

Dan kan je gebaat zijn met Mindful Eating!

Deze manier van omgaan met eten is gebaseerd op Mindfulness, een wetenschappelijke methode die je helpt om bewuster in het leven te staan. Het is onder meer doeltreffend bij het omgaan met depressie, stress, fysieke ongemakken, angst en pijn.

Download hier de uitgebreide brochure over Mindful Eating.

Dankzij Mindful Eating

 • Krijg je inzicht in de verschillende prikkels die je aanzetten tot eten en ga je er mindful mee om
 • Maak je een onderscheid tussen maar liefst 7 types van honger
 • Leer je rust vinden bij jezelf zonder naar eten te grijpen
 • Verhoog je je bewustzijn van lichaam en geest voor, tijdens en na een maaltijd

Tijdens het Mindful Eating-programma werken we met eenvoudige oefeningen die gericht zijn op verlangzamen, opmerken en leren omgaan met wat zich op dat moment aandient. Het lichaam, de ademhaling, gevoelens en gedachten zijn bij Mindful Eating heel belangrijk.

Contact

Neem voor meer info of een afspraak gerust contact met me op!

Katrien Van Kerrebroeck
Antwerpsesteenweg 954
9040 Sint-Amandsberg

0476 77 27 40
info@katrienvankerrebroeck.be

Om de continuïteit van de begeleiding te waarborgen, vraag ik je om de gemaakte afspraak na te komen. Is dat echt onmogelijk, dan kan je deze annuleren tot 24 uur op voorhand. Indien je niet of laattijdig verwittigt, dien je de afgemaakte afspraak toch te vergoeden.